Toiminnan tarkoitus, arvot ja seuran säännöt

Toiminnan tarkoitus


Joensuun Katajan voimistelujaoston toiminta-ajatuksena on tarjota monipuolista sekä laadukasta harraste- ja kilpavoimistelua. Jaosto järjestää Naisten telinevoimistelun, TeamGymin, Joukkuevoimistelun ja Tanssillisen voimistelun harrasteohjausta sekä kilpavalmennusta. Lisäksi järjestämme cheerleadingin ja erilaisten voimistelukonseptien harrastetoimintaa. Voimistelujaosto järjestää myös tapahtumia, leirejä ja kilpailuja. 

Arvot


1. Tasa-arvoisuus

Voimistelutarjontamme on monipuolista ja kohtuuhintaista. Jokainen harrastaja on meille yhtäläisen tärkeä ja jaostomme tarjoaa ryhmiä monipuolisesti eri lajien parista ja eri ikäryhmille sopivasti. Ryhmiä löytyy sukupuolesta riippumatta ja kaiken tasoisille. Jaostomme tarjoaa myös soveltavan voimistelun mahdollisuutta. Pyrimme tarjoamaan jokaiselle sopivan ryhmän harrastaa liikkujan taito- ja ikätason huomioiden. Toimimme tasapuolisesti eri harrastajaryhmiä ja lajeja kohtaan. Jaoston työntekijöitä arvostetaan, ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa seuran toiminnan suunnitteluun.

2. Laadukkuus

Voimistelujaostossamme on ammattitaitoisia ohjaajia ja valmentajia, ja heitä koulutetaan jatkuvasti. Jaosto pyrkii järjestämään laadukkaat voimistelutilat ja -välineet kaikille harrastajille. Jaostoa johdetaan huolellisesti huomioiden jäsenten tarpeet. Toimintamme on suunnitelmallista sekä pitkäjänteistä ja laadukkuus näkyy seuran toiminnassa aina johtoryhmään saakka.

3. Avoimuus

Ylläpidämme avointa keskusteluyhteyttä kaikkien jaoston toiminnassa mukana olevien kesken. Arvot ohjaavat toimintaa, ja seuramme pääperiaatteet sekä linjaukset ovat vapaasti luettavissa. Jaoston tiedottaminen on avointa, ajantasaista ja toteutetaan kohderyhmille sopivilla viestintäkanavilla. Jokainen harrastaja on tervetullut mukaan jaoston toimintaan. 

4. Tavoitteellisuus

Joensuun Katajan voimistelujaosto on innovatiivinen ja kehittyvä jaosto. Toiminnassamme on tärkeää liikkumisen ilo ja hyvinvoinnin edistäminen. Haluamme saada jaostomme voimistelijat ja muut toimijat pysymään mukana toiminnassamme. Tarjoamme jokaiselle mahdollisuuden kehittää itseään taitotasostaan riippumatta. Kilpailevissa ryhmissä tavoittelemme vastuullisesti kilpailumenestystä. Jaostomme noudattaa sekä Voimisteluliiton, että jaostomme omia voimistelijan polkuja, jotka ohjaavat tavoitteellisuuteen valmennus- ja harjoitustoiminnassa.

Voimisteluliiton arvot jaostossamme

Jaostomme noudattaa Voimisteluliiton linjauksia sekä arvoja. Seuraamme aktiivisesti Voimisteluliiton eri tiedotuskanavia ja kehitämme toimintaamme linjassa Voimisteluliiton kanssa. Käytössämme on muun muassa Voimisteluliiton lasten voimistelun linjaukset, antidoping-säännöt sekä katsomon pelisäännöt.

Vastuullisuus jaostossamme

Olemme Katajan voimistelujaostossa sitoutuneet urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaan: ​Olympiakomitea: Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma 2020–2024

Hyvä hallinto

 • Noudatamme toiminnassamme kaikilta osin voimassa olevaa lainsäädäntöä, ja seuran säännöt ohjaavat jaostomme toimintaa. ​
 • Jaostomme päivittäistä toimintaa ja taloutta hoitaa toiminnanjohtaja. Jaostomme johtokunta seuraa säännöllisesti taloustilannetta ja reagoi tarvittaessa.​
 • Jaostomme johtokunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joihin kirjataan kokouksissa tehdyt päätökset.​
 • Johtokuntamme jäsenten tehtävät on määritelty.​
 • Jaostomme johtokunta arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa (itsearviointolomake).​
 • Seuramme on järjestänyt lakisääteisen työterveyshuollon.​
 • Teemme ohjaajiemme kanssa työsopimukset ja maksamme palkat tehtyjen sopimusten mukaisesti. ​
 • Jaostomme toimijat osallistetaan vaikuttamaan toimintaan vuosittaisten palautekyselyiden avulla. Lisäksi voimistelujaostomme sivuilla on palautelomake spontaanin palautteen antamista varten.​
 • Jaostomme johtokunnan jäsenet suorittavat Olympiakomitean hyvä hallinto –kurssin. 

Turvallinen toimintaympäristö

 • Voimistelujaostomme ei hyväksy minkäänlaista häirintää tai epäasiallista kohtelua toiminnassaan. 

Toimintaohje häirinnän tai epäasiallisen kohtelun kohtaamiseen: ​

 • Ilmoita selkeästi ja yksiselitteisesti epäasiallisesti kohtelevalle henkilölle, ettet hyväksy hänen toimintaansa ja vaadi sen lopettamista.​
 • Kirjaa muistiin tapahtuma-aika ja -paikka sekä se, mitä tapahtui ja keitä oli läsnä.​
 • Ota yhteys seuran toiminnanjohtajaan: hanna-kaisa.kolehmainen@joensuunkataja.fi. Toiminnanjohtaja päättää tapauskohtaisesti jatkotoimenpiteistä: selvittää itse asiaa tai seuran johtokunnassa. Voit ottaa yhteyttä myös valtakunnalliseen Et ole yksin -palveluun: https://etoleyksin.fi/
 • Kaikki johtokunnan tietoon tulevat ongelmatilanteet käsitellään luottamuksella kuunnellen ongelman kaikkia osapuolia. Ensisijaisesti ongelmasta ilmoitetaan seuran toiminnanjohtajalle, ja hän harkitsee, käsitelläänkö ongelma jaoston johtokunnassa. Asioita ei käsitellä ulkopuolisten kuullen. ​
 • Ohjaajamme ovat koulutettuja, ja perehdytämme uudet ohjaajat toimintaan. ​
 • Valmentajillamme on käytössä ohjeistus häiriökäyttäytymisen varalle.​
 • Muistutamme sosiaalisessa mediassa muun muassa katsomon käyttäytymissäännöistä. 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

 • Toimintamme on avointa kaikille, ja voimistelujaostossamme toimii soveltavan liikunnan ryhmä. ​
 • Toimintaamme on helppo tulla mukaan.​
 • Meillä on monen tasoista toimintaa. ​
 • Jokainen voimistelija tulee kohdatuksi ja hyväksytyksi omana itsenään (valmennuslinjaukset).​
 • Kullakin voimistelijalla on oma harrastuspolku, jota etenee.​
 • Voimisteluryhmiin ilmoittautuminen ja ryhmäkuvaukset löytyvät https://katajavoimistelu.fi 

Ympäristö ja ilmasto

 • Harjoituspaikkoihimme pääsee helposti julkisilla kulkuneuvoilla. ​
 • Järjestämme kilpailuihin ja leireille yhteiskuljetuksia eri lajien ja naapuriseurojen kanssa. ​
 • Facebook-sivuillamme toimii voimistelupukujen ja -tarvikkeiden kirpputori. ​
 • Kierrätämme pukuja sekä välineitä.​
 • Näytöksissämme on sähköiset käsiohjelmat.​
 • Kierrätämme eri materiaaleja toimistolla ja tapahtumissamme.​
 • Meillä on käytössä sähköinen kirjanpito-ohjelma sekä jäsenpalvelu.​
 • myClubin kautta sähköiset laskut ja viestintä.

Antidoping

 • Urheilemme reilusti ja puhtaasti​.
 • Olemme ottaneet antidopingin huomioon kuukausipalkkalaisten työsopimuksissa.​
 • Voimistelujaostomme jäsenet sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä sekä kansainvälisen lajiliiton ja kansainvälisen olympiakomitean antidopingsäännöstöä.

Voimistelujaoston ongelmanratkaisupolku


Joensuun Katajan voimistelujaosto ei hyväksy minkäänlaista häirintää tai epäasiallista kohtelua omassa toiminnassaan. Kaikki jaoston toiminnan alaiset ongelmatilanteet käsitellään luottamuksella kuunnellen ongelman kaikkia osapuolia. Alaikäisten kohdalla huoltajat otetaan mukaan asian käsittelyyn. Asioita ei käsitellä ulkopuolisten kuullen eikä lasten kuullen salilla.


Ensisijaisesti ongelmat pyritään ratkaisemaan ryhmän valmentajien toimesta. Mikäli ratkaisua ei löydy, yhteyttä otetaan suoraan toiminnanjohtajaan. Viime kädessä ongelmat ratkaistaan johtokunnan toimesta.

Joensuun Kataja ry:n säännöt


Jaostomme noudattaa Joensuun Kataja ry:n sääntöjä. Sääntöihin voi tutustua oheisen linkin kautta: Joensuun Kataja ry - säännöt.pdfToimintakäsikirja
Toimintaohje häiriökäyttäytymiseen